REGULAMIN

Sklep internetowy tanie-puchary.pl, zwany dalej sklepem, prowadzony jest przez GJG GROUP Sp. z o.o.,  KRS 0000491377 Rejestru Działalności Gospodarczej (Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS).

Adres korespondencyjny:

GJG GROUP Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 6/1, 14-100 Ostróda

Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP 7412126760, REGON 281555243

 1. Sklep internetowy tanie-puchary.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę tanie-puchary.pl, droga mailową, telefonicznie lub faxem.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.
 4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (9,99 brutto przy przedpłacie). Dostawy są realizowane w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 5. Możliwe są następujące formy płatności:
  • PayU – wpłata pełnej wartości  na konto firmy GJG GROUP Sp. z o.o., przed dostarczeniem zamówionego towaru,
  • Przelew na konto – wpłata pełnej wartości na konto bankowe firmy GJG GROUP Sp. z o.o., przed dostarczeniem zamówionego towaru,
 6. Termin realizacji
  • Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. W szczególnych sytuacjach, niezależnych od nas, czas realizacji zamówienia może ulec zmianie. Jeżeli nie otrzymają Państwo przesyłki w określonym czasie bardzo prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 89 642 03 43. Podawana dostępność informuje nas ile maksymalnie dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki.
  • Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy. 
 7. Czas dostawy
  Przesyłki są dostarczane firmą kurierską, zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu zamówienia.
 8. Gwarancja
  • Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub jest podawana na żądanie.
  • Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
  • Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 9. Opis procedury reklamacyjnej:
  • Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem (biuro@gjg-group.com), lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
   • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
   • dowód zakupu [paragon lub faktura],
   • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
   • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy kierować bezpośrednio drogą listowną na adres naszej siedziby. Przed wysyłką należy skontaktować się ze sklepem internetowym w celu sprecyzowania warunków zwrotu towaru lub wymiany na zamawiany produkt.
 11. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań. Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 12. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni roboczych sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.
 13. W przypadku zasadnego zgłoszenia niezgodności towaru z umową, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.
 14. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
  • Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, klientowi będącemu osobą fizyczną, która dokonała zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
  • W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
  • Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@gjg-group.com. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: GJG GROUP Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 6/1, 14-100 Ostróda. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.
  • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

   [adres sprzedającego]
   Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
   Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
   Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
   Adres: [adres kupującego]
   Data: [data odstąpienia od umowy]
   Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

    
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.
  • Korzystając z prawa do odstąpienia, Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą starannością. Po użyciu towarów w stopniu większym, niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości towarów.
  • Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić należność. Sklep dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym.
  • Klient zobowiązany jest do podpisania i odesłania kopii faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
  • Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.
  • Prawo zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku:
  • świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy
  • dotyczącym nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  • świadczeń, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • usług w zakresie gier hazardowych.
 15. Składanie i przyjmowanie zamówień
  • Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.
  • Klient otrzyma automatycznie wygenerowanego maila z informacją o wpłynięciu zamówienia do systemu, przy czym mail ten nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji.
  • Za moment przyjęcia zamówienia przyjmuje się potwierdzenie zamówienia przez pracownika obsługi sklepu.
  • Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.
  • W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W przypadku braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.
  • Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu na etapie jego realizacji do momentu przekazania towaru do wysyłki do Klienta
  • W przypadku gdy zmiana polega na usunięciu produktów z zamówienia lub jego anulowaniu, traktowana będzie jak odstąpienie, o którym mowa w pkt. 14 regulaminu. Takie zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie przez Klientów będących osobami fizycznymi dokonującymi zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 16. Reklamacja przesyłki kurierskiej - uszkodzenie
  • Otrzymaną przesyłkę z zamówieniem należy dokładnie sprawdzić w obecności kuriera.
  • W przypadku kiedy opakowanie towaru posiada znaczne uszkodzenia, ślady otwierania, lub widać, że została naruszona taśma pakowa należy odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie poinformować o tym sklep.
  • Jeżeli opakowanie nie nosi śladu uszkodzenia, należy podpisać odbiór przesyłki i razem z kurierem sprawdzić zawartość. Należy ocenić czy produkt nie posiada mechanicznych uszkodzeń oraz czy jest zgodny z zamówieniem.
  • W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz rozmiar szkody lub spis z natury. Druk protokołu posiada przedstawiciel firmy kurierskiej.
  • Ważne, aby protokół był spisany rzetelnie i czytelnie, w sposób jasno opisujący stan odebranej przesyłki.
  • Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi przez firmę kurierską wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń.
  • Sporządzenie powyższego protokołu nie jest równoznaczne z uruchomieniem procedury reklamacyjnej.
  • Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem, ubytkiem przesyłki, przyjmuje Sklep.
  • Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, należy zgłosić pisemnie za potwierdzeniem odbioru w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi licząc od 30-stego dnia przewidywanego terminu wykonania usługi.
  • Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć potrzebną do rozpatrzenia reklamacji kopię lub skan protokołu szkody w terminie 14 dni, licząc od daty odbioru przesyłki.
  • Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 17. Reklamacja przesyłki kurierskiej - błędny adres dostawy
  Wszelkie reklamacje o błędny adres prosimy składać w terminie do 2 miesięcy od daty zakupu.
 18. Nieodebranie przesyłki
  Nieodebranie paczki z jakiegokolwiek powodu powoduje, iż klient zostanie obciążony kosztami zwrotu. Ewentualna kolejna wysyłka jest możliwa tylko po opłaceniu z góry kosztów powtórnej wysyłki.
 19. Dane osobowe
  • Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep biuro@gjg-group.com swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
  • Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu Klientom Zarejestrowanym do zasobów zgromadzonych w Sklepie. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany w procesie przetwarzania danych osobowych.
 20. Sąd właściwy
  • W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem będącym osobą fizyczną niedokonującą zakupu w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.
  • W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem innym niż określony w ust. 1, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
  • Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.